01 април, 2011

ЗА ДОБРО ЗДРАВЕТвърдо, равно легло
Креватът, на който спите, трябва да бъде толкова равен и твърд, колкото можете да изтърпите. Одеялото следва да е леко и тънко, колкото да не замръзнете. Старайте се да лежите в постелята в изравнено положение. Когато тялото е разположено по такъв начин, теглото му се разпределя равномерно, мускулите се отпускат максимално, а извивките или изкривяванията на гръбначния стълб, причинени от изправеното положение през целия ден, лесно се коригират. Вън от другото твърдата постеля съхранява функционалната дейност на кожата и предпазва черния дроб от умора. Нещо повече, вените, разположени на повърхността на цялото тяло, оказват влияние върху движението на кръвта към сърцето. Това на свой ред води до повишена активност на чернодробната дейност, в резултат на което всички ненужни вещества, натрупали се за деня, напускат организма, а двигателните нерви се . предпазват от нежелано притискане и напрежение. Дебелото черво се освобождава от запека и задръстването.
Можете да разчитате на хубав сън, а събуждайки се на сутринта, ще се чувствате бодри умствено и физически.Надявам се, че ще намерите изход от положението, даже ако имате модна мека мебел. Например може да се постави дъска или парче фурнир в леглото. Главното е да се избегне пружинният матрак. И се покривайте с тънко одеяло!
Но защо е полезно да се спи на твърдо и равно легло, когато така уютно се глезим в мекото?
Някога човек бил четириного животно. Неговият гръбначен стълб, както при другите животни, бил разположен хоризонтално и служел за уравновесяване на всички части на тялото. Такъв гръбначен стълб оставал в идеално състояние, можел да издържи на всякакъв стрес, на всякакво напрежение и на въздействието на различни неблагоприятни фактори — студ, глад, психически и физически травми, облъчване, кръвозагуба, инфекции и т.н., но откакто човекът заел вертикално положение, гръбначният стълб започнал да служи като стожер или колона и тогава се появили разнообразни динамични трудности. Той се превърнал в такава част от тялото, която лесно би могла да бъде извадена от строя.
Гръбначният стълб на човека се състои от 33 прешлена, разположени един под друг, образуващи вертикален стълб — 7-те горни прешлена се наричат шийни, следващите 12 — гръдни (или торакални), по-нататък идват съединени 5 поясни прешлена и след това 5 прешлена, сраснали в триъгълна форма — кръстцови и последните четири — опашна кост (опашчица) .
Първият и вторият шийни прешлени получили названието въртящи се около оста си, а прешлените от 2-рия шиен до 5-тия поясен — сгъващи и разгъващи.
Между прешлените са разположени хрущяли и връзки, които амортизират удари, триене, разтягане, защитавайки гръбначния стълб от претоварване и нежелани въздействия.
Тръбата, образувана от отделните прешлени, формира канал, в който е разположен гръбначният мозък. В среда та на всеки прешлен се намира прешленест израстък, от двете страни на който има и странични израстъци, необходими за защита на гръбначния стълб от неочаквани външни удари.
На всяка страна на гръбначния стълб има малко отвърстие или междупрешленен канал, от който излизат нерви и кръвоносни съдове, съдържащи се в обвивката.
Отдясно и отляво от предната повърхност на гръбначния стълб са разположени нерви. Те се наричат предни коренчета или двигателни нерви, тъй като контролират функцията на телесните мускули. Нервите, излизащи от противоположната страна на гръбначния стълб се наричат задни коренчета. Това са сетивните нерви. Разположени в кожата и лигавиците, те контролират сетивните органи (вкус, осезание, обоняние, слух, зрение). По такъв начин, всички нерви, както и кръвоносни съдове, се насочват от гръбначния стълб към определени части на тялото.
Човекът заел вертикално положение, повдигайки гордо глава над тялото, прешлените постепенно се извили параболично, уплътнили се, за да смекчат ударите, които могат да бъдат нанесени на мозъка. Всеки прешлен при движение лесно излиза от общия строй, леко измествайки се, изкривявайки се или отклонявайки се настрани. Огьването или изкривяването на прешлените се нарича сублуксация (непълно изкълчване).
Знаем, че излизането на кост от съединението й, се нарича изкълчване. Това никога не става в гръбначния стълб, но всяко движение на прешлен притиска нерви и кръвоносни съдове, излизащи през този прешлен като при това краищата на нервите престават да функционират нормално. Тук се крие и една от причините за болестите на човека.
В твърде неблагоприятно положение се намират органите и шийните прешлени, особено 3-ти и 4-ти, когато се изправяме вертикално, т.е. вървим, седим или стоим.
При лекото изкълчване на първите шийни прешлени страдат очите, лицето, шията, белият дроб, диафрагмата, коремът, бъбреците, надбъбречните жлези, сърцето, далакът и червата.
Ниши пише: "Ако се получи непълно изкълчване в четвъртия прешлен, вероятно изцяло ще бъдат поразени очите, лицето, шията, белият дроб, диафрагмата, черният дроб, сърцето, слезката, надбъбречните жлези, зъбите, гърлото, косата, ушите и т.н., докато от гръбначните прешлени най-често се увреждат с непълно изкълчване 2-ри, 5-ти, 4-ти и 10-ти. Затова ако при вас не са в ред белия дроб и плеврата, знайте, че това е защото не сте се грижили всекидневно за поправянето на лекото изкълчване на 2-я гръбначен прешлен. Ако със зрението ви не всичко е наред, често ви боли гърло, корем, лошо функционира щитовидната жлеза — значи вие имате непълно изкълчване на 5-я гръбначен прешлен.
Вашето сърце, бъбреци, черва, нос, зрение, най-вероятно страдат поради сублуксация на 10-я гръбначен прешлен.
От поясните прешлени, обикновено предразположени към изкълчвания са 2-рият и 5-тият.
Малко са тези, които знаят, че възпалението на пикочния мехур (цистит), апендицит, импотентност, патологични изменения на простатната жлеза при мъжете и гинекологични заболявания при жените, възникват в организма в резултат от изкълчване на 2-я поясен прешлен. Ако нарушението е в 5-я, са възможни нарушения в задния проход — хемороиди, цепнатина на аналното отвърстие, рак на правото черво.
Най-предразположени към изкълчване са 1-ви и 4-ти шийни прешлени, 2-ри, 5-ти, 10-ти гръбначни, 2-ри. и 5-ти поясни. Но разбира се, при различните хора, по различни причини (битови, травми, стрес и т.н.) от непълно изкълчване може да пострада всеки прешлен.
Оттук се налага изводът: всички болести и нарушения в организма се получават от разместването на отделни прешлени, съставящи гръбначния стълб. Но не бива да се забравя за пряката зависимост между който и да е вътрешен орган и състоянието на целия организъм: нарушенията, в който и да е орган предизвикат неблагоприятни смущения в гръбначния стълб.
Тялото на човека е най-сложният механизъм, който се отличава от обикновената машина по това, че неговата структура и функция са предназначени за изпълнение не само на творческа, умствена и физическа работа, но и на духовна. Затова човешкият организъм функционира както в бодро състояние, така и по време на сън. Освен това той е подложен на постоянно променящи се обстоятелства и за да му осигурим жизнеспособност, трябва да познаваме най-уязвимите и най-силните негови страни.
От анатомията е известно, че частите на тялото са свързани една с друга. А по какъв начин се осъществява въпросната взаимовръзка?
Преди да се отговори на този въпрос е необходимо да си спомним, какво значи правилна стойка.
Главата се държи изправена, рамената и гърдите са разгънати, брадичката е повдигната по центъра между разгънатите рамена, коремът е прибран, гръбначният стълб е наклонен назад, при ходене краката се поставят един след друг, изправяйки коленете и придвижвайки бедрата напред — ето кое се смята за правилна стойка. При това центърът на тежестта на цялото тяло попада в основния кръг, образуван от осите на краката и постепенно правата стойка може да се постигне без кой нае какви мускулни усилия. Такова положение е най-комфортно за всякаква дейност, тъй като всички части на тялото запазват съвършено равновесие.
За да се привикне към тази идеална стойка, няма по-добро средство от постоянното коригиране на нарушенията, възникващи в гръбначния стълб като се спи на твърдо и равно легло.
Но защо е вредно да се спи на мека постеля?
"При създаването на човека, яйцеклетката след съединението си със сперматозоида претърпява ред физиологични изменения и в края на краищата, чрез образуването на подобни клетки, се изгражда цялото тяло. Определено количество клетки се прилепват и образуват две кухини — едната от които водна (по-късно в нея се развива ембрионът), а другата представлява яйчниковият фоликул. Някои клетки в тези две кухини образуват вътрешен и външен зародишен пласт, разделен с жилчици. При това между вътрешния и външния зародишни пластове се появява още един пласт — среден. Тези три пласта образуват зародишните клетки, от които впоследствие се развиват дихателните и други органи.
От външния зародишен слой се образуват повърхностната част на кожата и нейните аксесоари (косми, потни жлези, пори, сетивни органи и нервна система), от средния се развиват костите, кръвоносната система и половите органи. От вътрешния зародишен слой израстват храносмилателният канал, белият дроб, черният дроб, щитовидната жлеза, далакът и т.н., тоест от вътрешния зародишен пласт се развива храносмилателната система, от средния — възпроизводителната, а от външния — нервната система.
При хората, привикнали да спят на меко легло, изкълчените прешлени леко се отпускат, но функцията им е ограничена. В резултат страдат нервната система и кръвоносните съдове, а това означава нарушаване да общото кръвообращение и вече се полагат основите на бъдещите болести.
"Онзи, който обича да си поспива в меко легло, позволява на своите нерви да атрофират и се парализират. По този начин болестите се настаняват без покана" — пише Ниши.
Болните, приковани дълго време на легло, получават обикновено рани по тялото. Мекият матрак загрява междупрешлените дискове и ги прави лесноподвижни, а последното на свой ред пречи на правилното кръвообращение. Така възникват раните от залежаване.
Ниши предлага на такива болни да лежат на равна, твърда постеля и за успешното излекуване на раните им предлага лечение, наречено "комин": на постелята се прорязва около 10-сантиметрово отвърстие и в него се поставя тръба, така че раните от залежаване да са в контакт със свежия въздух, влизащ през тръбата. Лечението по този начин е много ефикасно. В същото време обаче твърдото и плоско легло може да предизвика болка в тазобедрените стави и в кръста, и тя ще е толкова по-силна, колкото прешлените са по-изкривени.
Всяка болест, която трудно се поддава на лечение, даже такава като болестта на Пот или полиомиелит на гръбначния стълб, може да бъде преодоляна много бързо, с лечение на твърдо легло."
ЛИЦЕТО ПОД ШАПКАТА МОЖЕ БИ СИ ТИ

Външните причини за заболяванията са много и включват: замърсяването на околната среда чрез химикали, които тровят храната, водата, въздуха и почвата: недостига на различни елементи в храната в резултат на несъвършените селскостопански методи и неправилното хранене; наследствените фактори, които влияят на метаболизма; натрупването на токсини, дължащо се на неспособността на тялото да преработи или изхвърли отпадъчните продукти по обичайните канали – червата, бъбреците, кожата и белите дробове; прекомерната употреба на лекарства с или без рецепта; електромагнитното замърсяване от изкуствени източници като високоволтовите електропроводи, мобилните телефони и антенните кули, компютрите и телевизионните екрани, водните легла и електрическите одеяла.