23 май, 2010

Златният хлорид

Златният хлорид, казва Кейси в едно тълкуване, правено преди много години, е особено полезен при всяко състояние, „където има каквито и да е признаци, близки до ревматизма или до необходимостта да се поднови който и да е орган от системата, показващ увреждания в дейността си, разбирате ли?"
В същото тълкуване той продължава: „Много от със¬тоянията, които съществуват в алкохолните стимуланти, които са приети от системата, които разрушават тъканите в централната част на тялото, разрушават тъканите във възпроизвеждащите сили в детеродната система, разрушават тъкани в други части на системата, дори в самия мозък, донасят различни болести за тялото; златото или среброто или двете, ще добавят или изградят отново - ще подновят както е било, в системата. Използвайте ги, защото те са добри."
В тълкуванията Кейси препоръчва златния хлорид като лекарство за редица болести, сред които са алкохолизмът, артритът, асимилацията, слепотата, ракът, проблемите с кръвообращението, жлезите, умствените увреждания, склерозата и т. н. В някои случаи той препоръчва да се вземе орално. В други се използва тъй нареченото външно вземане с помощта на вибриращ апарат, разра¬ботен според указания, дадени в тълкуванията, който по електрически път въвежда редица субстанции в тялото или както се описва в едно тълкуване, помага на опреде¬лени елементи в тялото, като златото например, да се активизират.
Основната причина за тази широка употреба на златото, според тълкуванията, е способността му да възстановява тялото. Кейси казва, че то се използва като лекарство от много време.
Преди няколко години започнахме да научаваме за различните приложения на златото от казионната медицина. В една статия в „Сайънс Нюс Летър" от 3 октомври 1964 г. се съдържа информация, че за първи път опита-
ното върху хора и животни във вашингтонска болница лечение със злато се оказало ефективно при вредни сраствания и проблеми с кръвоносните съдове.
Според тази статия по същия начин успешно са лекувани и фрактури. „Й в някои случаи -се казва по-нататък - то може да замести копринените конци, като служи за външно покритие на хирургическите конци". (Коприне¬ните конци понякога предизвикват реакция на тъканите, което при златото не е забелязвано.)
Статията предизвика широк отзвук в медицинските среди. Оказа се, че солите на златото са били използвани и друг път за лечение на различни болести, особено на артрит. Те са били прилагани (макар и по Друг начин) като средство за предотвратяване на белези при едра шарка. Златно фолио успешно е помагало за заздравяване и затваряне на спуквания на ушните тъпанчета, а златни плочки са служели за отстраняване на дефекти за черепа.
В броя от 5 септември 1965 г. във вашингтонския „Съндей Стар" четем: „Местни лекари са създали от златни листове много ефективна превръзка.
„Не знаем защо - казва един от тях, — но тя има изключителен ефект."
Тя намалява болката и спира кръвотечението от рани, лекува силни изгаряния и други наранявания. Най-важ¬ното е, че тя видимо ускорява зарастването на раните.
Лекарите твърдят, че големи рани, дълбоки колкото длан, в някои случаи започват да заздравяват след няколко дни. Пациенти, които по принцип се очаква да оздравеят след седмици или месеци в болнична 'обстановка, понякога могат да продължат работата си след кратко време, като това се дължи само на действието на златото."
Статията продължава с описание на една хирургичес¬ка техника, разработена от д-р Джон П. Галахър и д-р Чарлз Ф. Гишактър и усъвършенствана при опити върху животни. Впоследствие д-р Галахър използвал този метод при лечението на едно 9-годишно момче със силни наранявания на главата, като по този начин му спасил живота.
За същата техника съобщава и изданието на амери¬канската асоциация на медиците. В статията се казва, че тя била използвана от редица хирурзи и други лекари.
Разказът в „Съндей Стар" продължава с описание на изследванията, извършени в дома за възрастни „Хебрю" във Вашингтон, където с голям успех лекували големи рани с тънки златни листове. Споменава се и за работата на д-р Наоми М. Канъф, дерматолог, който постигнал „добри резултати при използването на златни листове за лечение на трудно зарастващи, дълбоки увреждания на кожата, причинени от наранявания, диабет и варикоза, протривания".
Също там четем, че д-р Линууд Л. Рейфорд Джуниър от Вашингтон „използвал лечението със златни пластини при големи и болезнени изгаряния от втора степен. В най-тежките случаи изгарянията покривали 25 процента от тялото на пациента.
Рейнолдс твърди, че златото намалява силните болки и изсушава раните, което е доста трудно при пациентите с изгаряния."

ЛИЦЕТО ПОД ШАПКАТА МОЖЕ БИ СИ ТИ

Външните причини за заболяванията са много и включват: замърсяването на околната среда чрез химикали, които тровят храната, водата, въздуха и почвата: недостига на различни елементи в храната в резултат на несъвършените селскостопански методи и неправилното хранене; наследствените фактори, които влияят на метаболизма; натрупването на токсини, дължащо се на неспособността на тялото да преработи или изхвърли отпадъчните продукти по обичайните канали – червата, бъбреците, кожата и белите дробове; прекомерната употреба на лекарства с или без рецепта; електромагнитното замърсяване от изкуствени източници като високоволтовите електропроводи, мобилните телефони и антенните кули, компютрите и телевизионните екрани, водните легла и електрическите одеяла.