12 май, 2010

Вредата от ваксините

Четиридесет и осем часа след ваксиниране против морбили едно дете вдигнало температура и получило лека конвулсия. Когато трябвало ваксината да се повтори, загрижената майка се опитала да говори с медицинската сестра. Въпреки благата, чувствителна и миролюбива природа на майката, опасенията й били приети враждебно и били наречени неоснователни. След повторението на ваксината, детето получило тежка конвулсия и в момента страда от чести епилептични припадъци. В миналото на семейството няма нито един случай на епилепсия.
Лекарите на Запад получават допълнителни възнаграждения за набиране на определен брой деца за ваксиниране. Как този факт може да насърчи създаване на нормална атмосфера, в която въпросът за ваксинациите да се обсъжда рационално и обективно?
Разбира се, подобен подход напълно пренебрегва и по-дълбокия проблем – дали ваксинациите изобщо са необходими. Моят опит и наблюденията на доста хора показват, че те увреждат имунната система на много деца, което обикновено остава незабелязано, а понякога се проявява чак по-късно в живота. Детето може да има проблеми в училище или да изяви поведенчески нарушения, но никой не свързва това с ваксините. Убеден съм, че те често стават причина за трудното възстановяване от болести през целия живот. Повече от един процент от децата, които идват при мен, са с явно увреждане от ваксините.
Те също причиняват вид отравяне, което се лекува с хомеопатични лекарства, понякога приготвени от самата ваксина. Особено резултатни са в случаите, при които поражението не е прекалено тежко.

ЛИЦЕТО ПОД ШАПКАТА МОЖЕ БИ СИ ТИ

Външните причини за заболяванията са много и включват: замърсяването на околната среда чрез химикали, които тровят храната, водата, въздуха и почвата: недостига на различни елементи в храната в резултат на несъвършените селскостопански методи и неправилното хранене; наследствените фактори, които влияят на метаболизма; натрупването на токсини, дължащо се на неспособността на тялото да преработи или изхвърли отпадъчните продукти по обичайните канали – червата, бъбреците, кожата и белите дробове; прекомерната употреба на лекарства с или без рецепта; електромагнитното замърсяване от изкуствени източници като високоволтовите електропроводи, мобилните телефони и антенните кули, компютрите и телевизионните екрани, водните легла и електрическите одеяла.