12 май, 2010

Травмата на болестните отпечатъци

Хомеопатията признава за неоспорим факта, че болестите на нашите прародители могат да окажат влияние както върху нас, така и върху поколенията ни. Аз наричам това явление „травма на болестните отпечатъци” и го разглеждам като изкривяване или увреждане на психологическата и физическата имунна система. Медицинската наука постепенно стига до разбирането, че всички хронични болести представляват бавно действащи вируси. Диабетът, например, е дълъг процес, който става очевиден чак в напредналия си стадий или когато някаква травма отслаби имунната система. Хомеопатията често предлага успешно разрешаване на подобни проблеми.
Болестите с най-драматичните последствия са туберкулозата, ракът и гонореята (а също и т.нар. неспецифични уретрити, резултат от недоизлекувана гонорея). Самуел Ханеман прибавя още две: сифилисът и това, което той нарича псора и най-общо представлява потисната жизненост – следствието много фактори, най-вече от лекарствата, използвани за премахване на кожни обриви. В такива случаи енергията на болния отслабва и той изпада в състояние на постоянно понижена функционалност. Псора всъщност е обобщаващо понятие за разновидните причини, поради които хората не функционират с пълните си възможности.
Туберкулозата оставя у поколенията отпечатък, който води до податливост на организма към състояния като добре познатия днес на Запад МЕ (миелоенцефалит) – неразположение с не много ясно откроени характеристики. (МЕ наподобява непаралитична форма на полиомиелит и тъй като се появи след въвеждането на ваксината срещу тази болест, може да се окаже нейно странично действие.)
Туберкулозният тип хора имат характерна симптоматична картина, описана в главата за травмените модели. Една от класическите й особености е желанието за пътуване – такива индивиди често правят по няколко околосветски пътешествия. Страстта към пътуване може да се появи у всички деца от следващото поколение или пък само у едно от тях – признак за това, че болестният отпечатък невинаги се активира. Такива хора нерядко сънуват, че бягат с влак в непознати страни и други подобни. Децата понякога имат странната склонност внезапно да се изтръгват от майките си в супермаркета и да изскачат навън – в рязък контраст с момичетата и момчетата, които страдат от чувство на изоставеност и не биха се отделили от родителите си нито за миг
Хората с туберкулозен отпечатък обикновено изпитват силен страх от кучета и скърцат със зъби насън, а децата изпадат също в ужасни пристъпи на гняв. Ако туберкулозният отпечатък не бъде премахнат, те често ще боледуват от простуди и остри дихателни инфекции, което ще пречи на цялостното им развитие.
Тъй като този тип индивиди са по-податливи и на ракови заболявания, добре е травмата да бъде преодоляна още в ранните години от живота. Изглежда, че отпечатъкът на туберкулозата представлява някакво увреждане на имунната система, което позволява ракът да се развива по-бързо или пък създава психологическите предпоставки за това. Тези хора са, например, много твърдоглави и неотстъпчиви, което често води до дълготрайни отрицателни чувства – един от класическите причинители на рака. Не са редки случаите на жени, при които се образуват бучки в гърдите поради потискано омерзение към съпрузите.
Отпечатъкът на гонореята предполага силна емоционална мотивация и склонност към крайности в поведението. Такива хора се отдават изцяло на всичко – от среднощните гуляи през секса до злоупотребата с наркотични средства. Чувстват се най-добре, когато спят по корем, обожават животните, а най-чудесното място за тях е морският бряг. Бебетата често страдат от подсичане с огненочервен цвят (вж.Medorrhinum).
Обременените от рак в миналите поколения проявяват противоположни черти – те не изразяват емоциите си, склонни са да потискат всичко в себе си и не се разболяват от обичайните детски болести. Вместо това, при тях често се наблюдават други остри заболявания като тежки пневмонии в ранна възраст. Тези хора също обичат морето, животните и спят по корем. Многобройни и разнообразни симптоми и характеристики оформят при тях уникална картина, ясно различима за добрия хомеопат и описана по-подробно в главата за травмените модели. Обикновено в миналото на семейството има много случаи на рак. Раковият отпечатък може да се изгради на основата на гонорея в предишните поколения, чийто отпечатък, от своя страна, често произхожда от наличието на туберкулоза в по-далечното минало.
Сифилитичният отпечатък присъства у хора със силни пориви за саморазрушение и вкус към занимания, които подхранват подобни изблици (алкохолизма, например).
Травмените отпечатъци не означават, че човекът непременно ще се разболее от съответната болест, а само, че е по-податлив на нея. Индивид с отпечатък на гонорея ще развие по-лесно болестта, ако бъде инфектиран, а то е твърде вероятно поради неговото безразборно сексуално поведение. Освен това, лечението му ще бъде по-трудно, отколкото при хора без гонореен отпечатък.
Не е тайна, че повечето познати терапевтични техники, за съжаление, не предлагат разрешение що се отнася до наследствените болестни травми, особено когато те са силно изразени, докато хомеопатичните лекарства, получени от продуктите или причинителите на съответните болести, са незаменимо средство за изличаване на техните отпечатъци, които в противен случай могат да обременяват човека през целия му живот.

ЛИЦЕТО ПОД ШАПКАТА МОЖЕ БИ СИ ТИ

Външните причини за заболяванията са много и включват: замърсяването на околната среда чрез химикали, които тровят храната, водата, въздуха и почвата: недостига на различни елементи в храната в резултат на несъвършените селскостопански методи и неправилното хранене; наследствените фактори, които влияят на метаболизма; натрупването на токсини, дължащо се на неспособността на тялото да преработи или изхвърли отпадъчните продукти по обичайните канали – червата, бъбреците, кожата и белите дробове; прекомерната употреба на лекарства с или без рецепта; електромагнитното замърсяване от изкуствени източници като високоволтовите електропроводи, мобилните телефони и антенните кули, компютрите и телевизионните екрани, водните легла и електрическите одеяла.