25 февруари, 2010

ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПРИЧИНИ

Централният принцип на финото лечение е пробуждането и задействането на лечителската същност на пациента. В този смисъл, терапевтът е нещо като духовен акушер, който помагща за инвокацията и преминаването на душата по всички нива на енергийното поле и накрая през физическото тяло на пациента.

Външни причини за заболяванията

Клиничнта практика показва, че голямао част от заболяванията са резултат от действието на вътрешни и външни фактори, въпреки че пропорцията на всеки от тях варира значително при различните индивиди.

Външни причини определяме онези фактори от нашето физическо обкръжение, които водят до влошаване на здравоасловното ни състояние. Те включват физическото тяло и наследстввените предразположения, както и житейската и работната среда.

Замърсяването на околната среда

Замърсяването на околната среда е най-широко признатият от проблемите, въздействащи негативно върху човешкото здраве. Тук ще споменем сериозните проблеми с химическото замърсяване на потоци, реки и морета, високото съдържание на олово във въздуха над градовете, киселинните дъждове, причинени от заводските комини, както и голямото количество пестициди в сякои плодове, зеленчуци и зърнени изделия. Нека незабравяме и въздействието на хилядите химикали, добавяни в хранителните продукти като консерванати, оцветители, емулгатори , стабилизатори и дезинфектанти.

Лошото хранене

Сериозните изследвания показват, че много от здравословните проблеми са свързани с различни елементи от начина ни на хранене. Некачественото хранене си остава най-значимата предпоставка за външните заболявания. При някои етнически и национални групи, усвоили най-лошото от западното хранене, се наблюдават по-високи нива на детска смъртност и повече сърдечни проблеми, диабет и други хронични болести, отколкото в западните общества.

Интересното е, че всички те са имали свои собствени форми на традиционна медицина, преди да усвоят нездравословния западен начин на живот. Влошаването на тяхното здраве може да бъде приписано също и на загубата на първоначалните духовни ценности в опита им да копират западняците.

Изследванията на конкретни групи от западното население показват, че голяма част от децата и хората в напреднала възраст страдат от недостиг на основни елементи като калции, магнезии, цинк и винатими А, В, С и Е.

Натрупване на токсини

Отделното от многото типове недостиг, а в някои случаи и като резултат от тях, в органите и съединителните тъкани на тялото се натрупват различни токсини. Примери за това са амалгамните зъбни пломби, медта от водопроводите, оловото от изгорелите автомобилни газове и др.

Според определени медицински изследвания токсините се натрупват в резултат на съединенията между излишната телесна захар и протеините, фоормиращи карамелоподобна субстанция, която задръства мозъка и слепва съединителните тъкани. Някои биохимици смятат, че е възможно метали като живака и оловото да влизат в съединения с протеините, вследствие на което да се образуват петна в тъканта на мозъка. Нищо чудно подобни фактори да лежат в основата на синдрома на хроничната умора и вероятно на болестта на Алцхаймер.

Основните принципи на природолечението ни подсказват, оче начините на хранене, съдържащи големи количества рафинирана захар и холестерол, водят до постепенно натрупване на отпадъчни продукти в тялото, което рано или късно се зразява в понижен имунитет и загуба на енергия. Ако тялото притежава необходимата жизненост, то може да елиминира излишъците посредством отделяне на секрети. В повечето случаи обаче отпадъчните продукти продължават да се трупат, а въздействието им върху организма се проявява под формата на хронични заболявания като артрита, астмата, хроничания бронхит, рака, множествената склероза, тежкото изтощение и хроничната умора.

Предписваните лекарства

Съзнанието на обществото по отношение на страничните ефекти от фармакологичните лекарства нараства и това е една от причините за популярността на природните терапии. Хората започват да разбират, оче точно както околната среда, замърсена е и тяхната вътрешна среда, тялото. Химическите вещества, предписвани от лекарите, трябва да бъдат разглелждани като водеща „външна” причина за заболяванията. Лекарствата могат да потиснат или да елиминират непосредствените симптоми на даден здравословен проблем, но не адресират лежащите зад тях причини и не разрешават самия проблем, в този смисъл можем да кажем, че те допринасят за развитието на хронични заболявания.

Прекомерната употреба на лекарства е патологичен синдром, за който са отговорни лекарите и който се нарича ятрогенна болест. Един от най-ярките примери е безоразборното приемането на антибиотици от хора и домашни животни, в резултат на което в момента сме изправени пред „супер-бацили”, които не се поддават на познатите ни видове антибиотици.

Наследствени фактори и предразположения

Всички ние сме предразположени към определени хронични заболявания. Няма съмнение, че склонността към развиване на астма, артрит и някои хорми на рак понякога има генетична причина.

Наследствеността се подчинява строго и на вътрешните фактори, които се свързват с емоциите и мислите.

Много от наследствените фактори се проявяват в резултат на некачествен начин на живот. Пример за това е диабет от тип 2.

Електромагнитното замърсяване

Наличието на връзка между здравословните проблеми и въздействието на електромагнитните полета, което до неотдавна пранвеше впечатление само на неколцина учени, в последно време се признава и от по-широките обществени кръгове.

Изследванията показват, че главоболията, депресията и самоубийствата се срещат по-често при хората, чиито домове са разположени в близост до електроповоди. Тези енергиини магистрали притежават електромагнитни полета с изклюйчително ниска честота. Доказано е, че употребата на електрически одеяла и водни легла отслабва имунната защита на организма. С височестотни полета път се харатеризират мобилните телефони и техните антенни кули, както и микровнълноновита фурни.

Вероятно трябва да обърнем внимание не толкова на отделните елементи на електромагнитното замърсяване, колкото на сумата на тяхното въздействие върху нас. Тук се включват времето, прекарвано пред компютри или в бидост до телевизори, употребата на мобилни телефони, сешоари, електрически одеяла, дигитални часовници, поставени непосредственот до главата по време на сън и изпускащи микровълнови фурни, както и разположени в близост кирони електропроводи.

Негативният ефект от тези фактори за здравословнното ни състояние се дължи на разрушителното въздейсотвиие, оказвано върху нашето собствено електромагнитно поле, което е твърде крех ко в сравнениие с полетата, генерирани от съвременните технологии. )овошкото елетромагнитно поле е в тясна връзка с имунната защита и следователно, ако то бъде увредено, индивидът става по-податлив на инфекции и хронични заболявания.

Рентгеновите лъчи са друг потенциален високочестотен източник на здравословни проблеми. Въпреки, че играе включова роля в съвременната медицина, тази форма на диагностика уврежда всички калциели и въглеродни атоми в костите ни, ефектът от което може да е дълготраен. Мамографията и компютърната томография попадат в същата категория като радиацията, получена от тях, дори надвишава ренгеновата. Всички тези облъчвания са пагубни за човешвкото енергиино поле.


ЛИЦЕТО ПОД ШАПКАТА МОЖЕ БИ СИ ТИ

Външните причини за заболяванията са много и включват: замърсяването на околната среда чрез химикали, които тровят храната, водата, въздуха и почвата: недостига на различни елементи в храната в резултат на несъвършените селскостопански методи и неправилното хранене; наследствените фактори, които влияят на метаболизма; натрупването на токсини, дължащо се на неспособността на тялото да преработи или изхвърли отпадъчните продукти по обичайните канали – червата, бъбреците, кожата и белите дробове; прекомерната употреба на лекарства с или без рецепта; електромагнитното замърсяване от изкуствени източници като високоволтовите електропроводи, мобилните телефони и антенните кули, компютрите и телевизионните екрани, водните легла и електрическите одеяла.