09 декември, 2012

ТОКСОПЛАЗМА 

Токсоплазмоза - какво трябва да знаем
Токсоплазмозата е изключително важно и опасно заболяване, защото се среща както при животните, така и при хората. Причинителят Toxoplasma gondii е вътреклетъчен протозоен паразит. Котките са единственият краен гостоприемник. Хората и животните се заразяват чрез приемане на заразени с (ооцисти) яйца храна и вода. Познаването на жизнения цикъл на T. gondii и начините на разпространение са основно средство за предпазване от заболяването. След поглъщането им, ооцистите много бързо се намножават в червата на котката. След 3 до 10 дни те започват да отделят ооцисти в изпражненията си. Когато междинни гостоприемници като-гризачи, овце, едри преживни, свине, птици и др. погълнат ооцисти-те се инфектират. Токсоплазмите обаче не могат да се репликират в червата на тези животни и следователно те не могат да разпространяват ооцисти с фекалиите си.

Животните, носители на инфекцията почти не показват клинични признаци. Сред котките, заразени с токсоплазмоза-една или две предимно млади могат да изглеждат наистина болни.
Най-срещаните клинични признаци са:
• Загуба на апетит.
• Летаргия, депресия.
• Загуба на телесно тегло.
• Треска.
• Очни проблеми-възпаление на ретината, изменена по форма зеница, чувствителност към светлина, слепота.
• Затруднено дишане и признаци на пневмония.
• Неврологични симптоми-затруднено придвижване и балансиране, тремор, парализи, вовишена чувствителност при докосване, отсъствие на контрол върху дефекация и уриниране .
• Повръщане, диария, коремни болки.
• Увеличени лимфни възли.

Диагностициране на заболяването е сложно, тъй като голяма част от клиничните признаци присъстват и при други заболявания.
Два са основните методи за тест на заболяването:
1. Фекална проба-изпражненията се изследват за наличие на протозои. Методът не е много надежден.
2. Серологичен тест-на този етап достатъчно сигурен метод.

Лекува ли се токсоплазмоза?
Най-използваното средство срещу токсоплазмоза е антибиотика Клиндамицин. Антибиотичната терапия продължава две седмици след пълното изчезване на клиничните признаци. Някои животни страдат от страничните признаци на терапията като повръщане, диария и загуба на апетит. Други средства за лечение на токсоплазмоза са Сулфадиазин и Пириметамин. Прието е животни, показващи нервни признаци-парези, парализи и др, както и потенциално опасни за хората-особено бременни жени-да не се лекуват. (Паразитите могат да преминат през плацентата на бременната жена и да инфектират плода).

Как да предпазим себе си и котката от инфектиране с токсоплазмоза?
• Не давайте на животните си сурово месо, както и недобре сготвена храна. Предпочитайте готовите храни за домашни любимци.
• Самите вие не яжте сурово и полусурово месо. Месото трябва да е било приготвяно при 160 С поне 20 мин. или да е било замразявано преди това.
• Не пийте вода от непроверени източници. 
• Не пийте непастьоризирано мляко.
• Хигиената на ръцете да е на първо място.
• Измивайте много добре всички повърхности, които са били в контакт със сурово месо.
• Носете ръкавици, когато работите в градината.
• Ако имате котка-почиствайте ежедневно тоалетната и редовно я дезинфекцирайте. Бременните жени да отстъпят това задължение на друг член от семейството. (За щастие ооцистите са изключително слабо устойчиви на дезинфектантите, които ползваме в бита).

Също както котките, голям процент от хората през определен етап от живота си са били изложени на опасност от инфектиране с токсоплазмоза, но само малка част от тях реално се разболяват. Здрава котка, носител на токсоплазмоза (с положителен тест) крие минимален риск за своя собственик при спазване на изброените хигиенни правила по-Егоре.


Токсоплазмозата е паразитно заболяване, което може да протича остро или безсимптомно. Претставлява зоонатропоноза, разпространена сред хората, домашните и диви животни. Друго характерно за нея е, че често се наблюдава при болни от СПИН.

Етиология:

Причинител на заболяването е Toxoplasma gondii, който е вътреклетъчен паразит.

Паразитът съществува в три форми:

Трофозоид - откриват се в острия стадий на заболяването.
Циста - персистира дълги години в гостоприемника като отделя в кръвта метаболитни продукти (антигени) които водят до образуване на антитела срещу тях. Тя е характерна за хроничния стадий на заболяването.
Ооциста - отделят се с фекалиите на домашните котки и други диви видове от семейството на котките (Felidae).

Патогенеза:

Токсоплазмите имат токсично и алергично въздействие върху организма. Размножават се само вътреклетъчно. Паразитът отделя токсотоксин. Водеща роля в патогенезата има исменчивостта на паразита и неговата размножителна способност, от една страна, и реактивността на клетките на гостоприемника от друга.

Клинична картина:

Токсоплазмозата най-често протича като латентно заболяване. Различават се вродена и придобита токсоплазмоза.

Вродена токсоплазмоза - наблюдават се увреждания на плода. При ранно пръвично заразяване е възможен спонатнен аборт. Вродената токсоплазмоза се характеризира с триадата: хидроцефалия, калцификати в мозъка и хориоретинит.Късни последствия са изоставането в интелектуалното и психическо развитие.
Придобита токсоплазмоза - тежестта на протичане зависи от засегнатия орган. Най-честа е лимфо - жлезната форма, която протича с увеличаване на лимфните възли по шията. При засягане на очите се наблюдава хориоретинит и иридоциклит. Може да се засегне и мозъка, при което се наблюдава клиниката на енцефалит. Тази форма е най-честа при болните от СПИН.

Диагноза:

Материали за изследване са кръвен серум, ликвор, биопсичен материал от лимфни възли и амниотична течност (при вродената форма).
Методи на изследване: микроскопиране, имунологични методи, молекулярно - биологични (PCR).

Лечение:

Противопаразитни средства комбинирани с антибиотици.


Лична - спазване на лична хигиена, избягване на контакт с животни (зайци, кучета и особено с котки)
Обществена - жени в детеродна възраст трябва да избягват контакти с животни и да се изследват серологично за токсоплазмоза преди бременността.
ЛИЦЕТО ПОД ШАПКАТА МОЖЕ БИ СИ ТИ

Външните причини за заболяванията са много и включват: замърсяването на околната среда чрез химикали, които тровят храната, водата, въздуха и почвата: недостига на различни елементи в храната в резултат на несъвършените селскостопански методи и неправилното хранене; наследствените фактори, които влияят на метаболизма; натрупването на токсини, дължащо се на неспособността на тялото да преработи или изхвърли отпадъчните продукти по обичайните канали – червата, бъбреците, кожата и белите дробове; прекомерната употреба на лекарства с или без рецепта; електромагнитното замърсяване от изкуствени източници като високоволтовите електропроводи, мобилните телефони и антенните кули, компютрите и телевизионните екрани, водните легла и електрическите одеяла.