23 май, 2010

ЕДГАР КЕЙСИ за човешката кръв

Забележително е, че Кейси казва същото за човешката кръв 25 години преди това: „Няма състояние, съществуващо в тялото, чието отражение да не оставя следи в кръвта. Кръвният поток не само носи възстановяващите сили на тялото, той взема използваните сили и ги елиминира чрез собствените им канали в различни части на системата. Ние виждаме вените да носят червена кръв, бяла кръв и хормони. Те са разделени само от много малки частици, които действат като строители, пречистватели, разрушители или възстановяващи части на системата. Защото в кръвния поток винаги се вижда отражението или доказателството за състоянието, в което се намира физическото тяло. Ще дойде ден, когато ще може да се вземе капка кръв и по нея да се постави диагноза за всяко физическо тяло."
На 20 март 1958 г. в норфолкския „Вирджиниън пайлът" беше публикувана статия за изследвания, прведени от д-р Уинстьн Прайс от болницата „Джон Хоп-кинс" в областта на диагностицирането, обхващащи и анализ на частици от кръвта. Там четем: „Това откритие може да означава, че в медицинска лаборатория може да бъде установена болестта на пациента - рак, туберкулоза или дори психически отклонения, като е достатъчен само анализът на кръвта."
На 16 февруари 1960 г. във вашингтонския „Дейли Нюз" се появи кратко описание на метод за изследване на кръв или малки количества тъкани, позволяващ да бъдат проучени наличните ензими,
С помощта на така наречения „зимограф" се казва във вестника, създателите му д-р Р; Л. Хантър и д-р С. Л. Маркест, работещи в Мичиганския университет и финансирани от Американското общество за борба с рака, се надяват, че ще е „възможно чрез наблюдение и анализ на ензимите в кръвта да се проследят промените, осъществили се в процеса на израстването от ембрион до възрастен човек".
Изследвайки химическите промени, съпътстващи различните болести, авторите се надяват, че след време ще
стане възможно да се откриват по този начин някои заболявания, може би дори и рак, и то преди да са се появили клиничните симптоми. Броят на „Бизнес Уик" от 21 ноември 1964 г. разглежда същия проблем. Изднието съобщава, че д-р Джон Б. Хенри, професор по патология в нюйоркския медицински център в Сиракуза, в доклад пред американската колегия на клиничните патолози в Ню Йорк разгледал ролята на ензимите за диагностициране на заболявания.
Статията отбелязва, че от известно време е установено, че количеството на ензимите в кръвта и в другите телесни течности може да покаже ръста на смъртността или увреждането на клетките. Например при раковите заболявания понякога нивото на ензимите се покачва, а при някои други се понижава.
Д-р Хенри силно се надява, както пише в статията, че някой ден ще е възможно с помощта на някои лабораторни изследвания Чензимни профили), съчетани с проби на кръвта, да се изработи метод, който ще позволява установяване на наличието на различни заболявания на организма.
Около година и половина преди това (9 март 1963 г.) „Бизнес Уик" съобщава за създаването на нови методи за откриването на болестта на Уилсън, рядко заболяване, засягащо всички възрасти и определяно често като духовно или емоционално.
Тестът бил разработен в медицинския колеж „Алберт Айнщайн" в Ню Йорк. В статията се казва, че лекарите твърдят, че открита .навреме, болестта на Уилсън подлежи на лечение с лекарства, диети и психотерапия.
Тези изследвания, според статията, дават възможност да се установи наличието на тази болест, преди да са се появили каквито и да е клинични признаци. За целта е нужна единствено една капка кръв на пациента.
Разбира се, това са само няколко примера от всички, които се намират в архива на Кейси и засягат неговата способност да предсказва. След всичко казано дотук ни остава да се надяваме, че обикновената медицина no-скоро ще се обърне към богатото наследство на Кейси и ще се опита да приложи на практика неговите забележителни методи.

ЛИЦЕТО ПОД ШАПКАТА МОЖЕ БИ СИ ТИ

Външните причини за заболяванията са много и включват: замърсяването на околната среда чрез химикали, които тровят храната, водата, въздуха и почвата: недостига на различни елементи в храната в резултат на несъвършените селскостопански методи и неправилното хранене; наследствените фактори, които влияят на метаболизма; натрупването на токсини, дължащо се на неспособността на тялото да преработи или изхвърли отпадъчните продукти по обичайните канали – червата, бъбреците, кожата и белите дробове; прекомерната употреба на лекарства с или без рецепта; електромагнитното замърсяване от изкуствени източници като високоволтовите електропроводи, мобилните телефони и антенните кули, компютрите и телевизионните екрани, водните легла и електрическите одеяла.